Tankar och känslor

Efter den här helgen känns det som att jag behöver skriva. Jag behöver uttrycka det som känns och berätta vad som har hänt, igen. Samtidigt så vill jag inte sätta ord på det, för i samma sekund som jag gör det så blir det verkligt. Jag vill inte att det ska vara verkligt. 
Samhällets normer säger att stark är bra och att svag är dålig, både mentalt och fysiskt. Jag har i större delen av mitt liv identifierat mig som en stark person, både mentalt och fysiskt. Vilket jag inte kan påstå att jag är idag, varken mentalt eller fysiskt. Känslan blir därför att jag är dålig, för att svag är dålig.
 
Fast.. Är det jag känner sanningen? Nej, inte nödvändigtvis. Tyvärr kvarstår känslan. 
Jag fick frågan för några veckor sedan, vad jag identifierar mig som. Det första jag tänker är Personlig assistent, fast ångrar mig snabbt. Jag ska väl inte identifiera mig med mitt yrke? Fast jag tror att de flesta gör det. På samma vis identifierar jag mig ofta som psykiskt sjuk, fast även det är fel.
Så, är det vi tänker sanningen? Är det sant att jag identifieras som assistent för att jag tänker det? Nej, inte nödvändigtvis. Lyckligtvis kan vi oftast styra våra tankar.
 
Så, åter till helgen. Det jag känner efter den här helgen är i första hand svaghet, vilket jag tänker är "dåligt". Svagheten jag känner behöver inte vara sann, men känslan av svaghet kvarstår. Jag tänker att känslan av svaghet är dålig, fast det behöver den inte vara. Jag kan välja att tänka att svaghet i mångt och mycket kan vara bra. Det kan vara positivt att vara känslig och det kan vara bra att kroppen säger ifrån när den inte vill eller kan.
 
Jag förstår innebörden av det jag precis skrivit, men det gör ingenting lättare. Jag försöker att påverka det jag kan, genom att tänka annorlunda. Jag försöker även att tänka att det jag känner inte är permanent, utan att känslor är i konstant rörelse och utveckling. Vilket är helt fantastiskt, men även fruktansvärt. DEN tanken om känslor, att känslor alltid befinner sig i rörelse, är en tanke som jag tror är sanning. 

Kommentera här: